REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Best Pizza Lover”

Art. 1 – Organizatorii giveaway-ului:

1. Organizatorul Concursului este Tomcat Comserv S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Valea Argesului, Nr. 2B, înmatriculată în Registrul Comerţului la nr. J44/4382/2016, Cod Unic de inregistrare RO 35864626, denumit in continuare ”Organizatorul”.

1.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din Regulament, este finală și obligatorie, iar participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Prezentului Regulament oficial al Campaniei.

1.3. Regulamentul Campaniei a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe pagina de Instagram și Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/treevipizzaaltaglio și https://www.instagram.com/treevipizzaaltaglio/

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmând că respectivele modificări să între în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe https://www.facebook.com/treevipizzaaltaglio și https://www.instagram.com/treevipizzaaltaglio/

1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ

1.7. Prevederile din prezentul Regulament sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața și sunt obligatorii pentru toți participanții.

Art. 2 – Locul și perioada de desfășurării campaniei

2.1. Campania se desfășoară în perimetrul orașului București, în spațiul virtual, pe pagina de Instagram și Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/treevipizzaaltaglio și https://www.instagram.com/treevipizzaaltaglio/, în perioada 21.11.2022-25.11.2022, ora 23:59.

Art. 3 – Condiții de eligibilitate

3.1. Se pot înscrie în vederea participării la Campania Best Pizza Lover.

– numai persoane fizice, cetățeni români (“Participanți”) cu domiciliul sau reședința în România.

– la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani și dețin un cont valabil de Instagram.

– să fie posesori de BI/CI valabil.

3.2. Nu pot participa la această Campanie:

– Prepușii (inclusiv fără a se limita la angajați) Organizatorului;

– Membrii familiilor prepușilor menționați la punctele de mai sus (copii, părinți, frați, surori, soț, soție).

3.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea unui premiu, Organizatorii au dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a urmări în instanța persoanele respective pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

3.4. Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ toate obligațiile instituite în sarcina lor de prezentul Regulament

3.5. Nu se vor lua în considerare acele date trimise de participanţi care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din campanie sau chiar li se va restricţiona accesul pe pagină

Art. 4 – Mecanismul desfășurării campaniei și desemnarea câștigătorului

4.1. În perioada 21.11.2022 până la dată 25.11.2022 ora 23:59, participanții se pot înscrie la Campanie îndeplinind următoarele condiții:

· Adaugă un comentariu în care etichetezi 2 prieteni care iubesc pizza

· Follow @treevipizzaaltaglio

· Like și salvează această postare

· Opțional: Distribuie această postare pe story și etichetează @treevipizzaaltaglio

4.2. Pentru înscrierea valabilă, în vederea participării la Giveaway este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

– Înscrierea se va face exclusiv în perioada giveaway-ului, între 21.11.2022 – 25.10.2022

– Participanții trebuie să aibă dreptul de participare conform prevederilor art.3

– Să aiba un cont valabil pe platforma Instagram.

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1. În cadrul Campaniei Best Pizza Lover se va acorda un voucher care va fi ridicat de pe Calea Victoriei 87/89, iar câștigătorul va beneficia de 2 felii de pizza gratuite zilnic, toată luna decembrie, în oricare dintre locațiile Treevi Pizza Al Taglio.

Art. 6 – Desemnarea câștigătorilor

6.1. În cadrul acestui giveaway va fi desemnat un câștigător, prin tragere la sorți, care se va efectua în data 25.11.2022. Această extragere se va desfășura prin intermediul platformei https://commentpicker.com/

6.2. Se va lua in calcul un singur comentariu pentru fiecare participant.

6.3. În cadrul tragerii la sorți se vor extrage un câștigător, precum și un număr de 5 rezerve, dintre participanții înscriși în mod valid conform prezentului Regulament.

Se va apela la rezerve, daca din motive independente, Organizatorul nu poate lua legătura cu participantul extras câștigător în termenul stabilit în Regulament, sau dacă în urma verificărilor

efectuate se constată că potențialul castigator este suspect de fraudă, sau dacă potențialul câștigător nu furnizează sau furnizează cu întârziere datele necesare în procesul de validare.

6.4. Expedierea premiilor către persoanele extrase și validate se va face exclusiv pe teritoriul României.

Art.7 – Validarea și publicarea câștigătorilor

7.1. Organizatorii sunt obligați să facă public numele câștigătorilor precum și câștigurile acordate. În termen de maxim 5 zile lucrătoare din momentul desemnării câștigătorilor. Organizatorii vor publica numele câștigătorilor și premiile câștigate, prin intermediul https://www.facebook.com/treevipizzaaltaglio și https://www.instagram.com/treevipizzaaltaglio/

7.2. Pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al giveaway-ului, este necesar să îndeplinească toate condițiile stabilite prin prezentul Regulament, precum și obligația Participantului de transmitere a datelor solicitate în maxim 24 de ore din momenul contactării de către Organizator/Coorganizator.

7.3. În cadrul procesului de validare, câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului următoarele date: nume și prenume, un număr de telefon în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a furnizării premiului.

7.4. În condițiile în care un potențial câștigător nu răspunde la solicitarea Organizatorilor, respectiv nu trimite datele solicitate în vederea validării, în maxim 48 de ore din momentul contactării, acesta va fi invalidat fără altă comunicare ori formalitate și va pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorii vor apela la câștigătorul de rezervă. Condițiile de validare a rezervei sunt aceleași ca și în cazul câștigătorilor.

Art. 8 – Acordarea premiilor

8.1. Câștigătorul va beneficia zilnic de maxim 2 felii de pizza gratuite în locațiile Treevi Pizza Al Taglio la prezentarea voucherului în restaurant.

8.3 Prezentarea voucherului în restaurant este obligatorie, iar Organizatorul nu este responsabil de pierderea sau deteriorarea acestuia.

8.2. Persoanele extrase și validate ca fiind câștigătoare în cadrul acestei campanii NU au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau de a le schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor sau să le cedeze altor persoane; dacă acestea doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu conform intereselor sale.

Art. 9 – Valoarea premiilor

9.1. Premiile individuale oferite în prezenta campanie nu depăşesc suma de 600 de RON. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

Art. 10 – Taxe și impozite

10.1. Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a Organizatorului.

13.2 Impozitul aferent premiilor va fi suportat în totalitate de Organizator.

13. 3 Participanţilor la giveaway nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de participare (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii la Giveaway sau a consultării Regulamentului de desfăşurare).

13.4 Orice alte obligații ale câștigătorului aferente utilizării premiului câștigat se află exclusiv in sarcina câștigătorului.

Art 11 – Limitarea răspunderii

11.1. Organizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

11.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul campaniei, decizia comisiei formată dintr-un reprezentant al Organizatorului, este definitivă.

11.3. Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la dată anunţării publice a câştigătorilor. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

11.4. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

∙ Înscrierea pe altă pagină decât Instagram a Organizatorului disponibilă la adresa https://www.facebook.com/treevipizzaaltaglio și https://www.instagram.com/treevipizzaaltaglio/

∙ Înregistrările trimise în afara perioadei giveaway-urilor aşa cum acestea sunt prevăzute în prezentul Regulament;

∙ Conținutul comentariilor postate, participanții fiind singurii responsabili în acest sens;

∙ Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Instagram de pe care s-au înregistrat participanții la giveaway-ului organizat pe https://www.facebook.com/treevipizzaaltaglio și https://www.instagram.com/treevipizzaaltaglio/ premiul va fi acordat persoanei care își declară datele de contact și face dovada validității datelor declarate;

∙ Erori în datele furnizate de către câştigători sau lipsa de acurateţe a datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorilor, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare aceştia nu au nici un fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului sau la imposibilitatea identificării unui câştigător;

∙ Organizatorii nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului câştigat;

∙ Organizatorii nu vor fi responsabili pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, respectiv de curierat/servicii poştale;

∙ Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării documentului de predare a premiului nu vor fi luate în considerare de către Organizatori;

∙ ∙ Nici un aspect care derivă din blocarea/suspendarea/inactivarea/piratarea contului de Instagram al participantului;

∙ Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele giveaway-lui) sau întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor, pe perioadele de trafic intens;

∙ Situaţiile în care anumite persoane înscrise în giveaway sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la promoţie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afară controlului pe care Organizatorii îl pot în mod rezonabil exercită.

Art 12 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1. În contextul organizării şi desfăşurarii acestei Campanii Organizatorul prelucrează datele personale în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (“GDPR”), în calitate de persoană împuternicită a Clientului final.

12.2. Organizatorul va prelucra datele de înscriere ale participanţilor la Campanie, cum ar fi: nume, prenume, data naşterii, număr de telefon, adresa de e-mail şi date privind imaginea. In plus, în cazul participanţilor care vor fi desemnaţi câştigători, Organizatorul va prelucra urmatoarele date: adresa de domiciliu pentru livrarea premiului, codul numeric personal şi alte date cuprinse în actul de identitate sau orice alte informaţii care vor fi solicitate de autorităţile fiscale în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale cu privire la plata impozitelor aferente premiilor.

12.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

∙ Organizarea şi desfăşurarea Campaniei, inclusiv acordarea premiilor câştigătorilor;

∙ Plata impozitelor şi a contribuţiilor aferente premiilor acordate, raportarea către autorităţile publice competente, publicarea numelui câştigătorilor şi a premiilor;

∙ Soluţionarea oricăror plângeri legate de modalitatea de organizare şi desfăşurare a Campaniei, investigarea eventualelor încălcari, realizarea unor raportari specifice, analize şi studii statistice, apărarea dreptului Organizatorului în instanţă şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative;

∙ Îndeplinirea unor obligaţii legale, cum ar fi, dar fără a se limita la obligaţii ce ţin de arhivare, securitate, ţinerea evidentelor contabile sau fiscale.

12.4. Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal ale participanţilor la Campanie sunt următoarele:

(a) consimţămantul acestora,

(b)interesul legitim al Organizatorului,

(c) îndeplinirea unor obligaţii legale.

12.5. Datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi prelucrate pentru toată perioada derulării Campaniei. Acestea sunt păstrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor

pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. În ceea ce priveşte datele necesare în scop financiar-contabil, acestea vor fi stocate pe o perioada de 3 ani de la închiderea anului financiar în cursul căruia au fost colectate.

12.6. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participanţilor către următoarele categorii de destinatari:

∙ Parteneri implicaţi în desfăşurarea şi organizarea Campaniei, inclusiv acordarea premiilor;

∙ Contabili, auditori, notari publici sau consultanţi profesionali desemnaţi să acorde asistenţă pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei, ce vor fi obligaţi printr-o lege sau prin contractul încheiat cu Organizatorul să păstreze confidenţialitatea datelor personale la care au acces;

∙ Furnizori de servicii de curierat;

∙ Autorităţi publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cât şi din strainatatea, ce vor prelucra datele personale la cererea acestora sau din iniţiativa Organizatorului, în acord cu legislaţia aplicabilă;

∙ Instanţa competenta din Romania, în eventualitatea unei dispute, în masura în care este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Organizatorului.

12.7. Datele cu caracter personal se vor prelucra pe teritorul Uniunii Europene şi nu se vor transfera către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

12.8. În ceea ce priveşte securitatea datelor cu caracter personal, au fost implementate masuri tehnice şi organizaţionale corespunzatoare în vederea protejarii datelor personale colectate şi prelucrate, cum ar fi: instruirea personalului, limitarea accesului la datele personale, astfel încât acestea sa fie prelucrate doar de catre angajaţii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informaţii în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale sau contractuale, etc.

12.9. În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, participanţii, beneficiază de următoarele drepturi, în calitate de persoană vizată:

∙ Dreptul de acces la datele personale pe care le prelucrează Organizatorul, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date

∙ Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor personale prelucrate de Organizator;

∙ Dreptul la ştergerea datelor prelucrate de Organizator („dreptul de a fi uitat”);

∙ Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal pe care le prelucrează Organizatorul;

∙ Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor personale;

∙ Dreptul la portabilitatea datelor personale;

∙ Dreptul la retragerea consimţământului, în situaţiile în care prelucrarea datelelor s-a realizat în temeiul consimţământului. Această cerere se poate formula în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor personale realizată înainte de retragere.

∙ Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor personale de către Organizator sau în numele Organizatorului – Autoritatea Natională pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro

Pentru execitarea drepturilor menţionate mai sus, persoanele vizate pot trimite o solicitare la următoarea adresa de e-mail: contact@treevipizza.ro

Art 13 – Litigii

13.1. Legea aplicabila este legea română.

13.2. Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din Municipiului București.

13.3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorilor în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor.

După expirarea acestui termen, Organizatorii nu vor mai lua în considerare nicio reclamație.

Art 14 – Forță majoră

14.1. Promoția poate înceta înainte de termen, atât în cazul unui eveniment ce constituie forță majoră, astfel cum este reglementată de legislația română în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua această promoție, cât și dacă Organizatorii doresc consideră oportun și decid acest lucru. În aceste situații, Organizatorii nu sunt ținuți la întoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despăgubire/daună sau altele asemenea.

14.2. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament/condițiile promoției/data extragerii promoției, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe Instagram.

Art 15 – Clauze finale

15.1 Prin prezenta Campanie se urmareste promovare brand-ului Treevi Pizza Al Taglio către clientii si potentialii clienti.

15.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

15.3 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legislatiei in vigoare aplicabile si cu termenii si conditiile furnizorilor directi ai produselor/serviciilor ce formeaza premiile.

15.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de modifica prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *